Pipelife ympäristö suodatuskasettipaketti

Suodatuskasettipaketti on helppo ja vaivaton maaperäkäsittelyjärjestelmä jätevesien puhdistamiseen. Järjestelmä on mitoitettu 1-5 henkilön jätevedenpuhdistuksen tarpeisiin. Suodatuskasettipaketin etuja ovat sen edullisuus asennusvaiheessa ja helppohoitoisuus käytettäessä.

Suodatuskasettipaketti on muita suodatusjärjestelmiä pienikokoisempi, joten se voidaan asentaa pienemmille tonteille. Suodatuskasettipaketin asentaminen kestää ammattilaiselta noin päivän.
Paketti koostuu saostussäiliöstä, kuudesta suodatuskasetista ja tarvittavista kokooma- ja tuuletusputkista. Paketti sisältää kaiken tarvittavan maasuodatusjärjestelmän rakentamiseen.

Kasettisuodattamon asennus

Kasettisuodattamo asennetaan n. 0,5-5 % kaltevuuteen (jos käytetään pumppaamoa, niin kasetit asennetaan vaakasuoraan). Tasoita suodattamon pohja hyvin. Sitä ei tavallisesti tarvitse erikseen tiivistää. Kasettisuodattamon eri maa-ainekerrokset kuvan mukaisesti. Täyttö kasettien ympärille soralla tai hiekalla. Lopputäyttö olemassaolevilla maamassoilla (ei kiviä).

Asennuskuvia

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!